Înscrierea în învățământul preșcolar

ANUNŢ REFERITOR LA ACTELE MEDICALE OBLIGATORII

SOLICITATE PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR ȊN CREŞĂ/GRĂDINIȚĂ

          În cazul copiilor declaraţi admişi la finalul înscrierilor, părinţii vor prezenta la momentul intrării efective în colectivitate:

aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie pentru copil (acesta are valabilitate doar 48 de ore)

dovada vaccinărilor efectuate copilului

– certificat de handicap

-alte documente medicale, dacă este cazul.

X