Informații pentru părinți

Persoane de contact înscriere clasa pregătitoare 2024- 2025: secretar șef Hohoi Ramona, secretar Boancă Ionela * Tel.: 0256/45.66.22, Mob.: 0787.529.065, e-mail: scoala_nr6_tm@yahoo.com

În anul școlar 2024-2025 sunt constituite 2 clase pregătitoare cu 44 locuri disponibile.

În școala noastră nu se organizează program de tip Școala după Școală.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

DEPUNEREA/TRANSMITEREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE DE CĂTRE PĂRINȚI/REPREZENTANȚI LEGALI

CEREREA DE ÎNSCRIERE SE SEMNEAZĂ DE AMBII PĂRINȚI.

11 APRILIE – 14 MAI 2024

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

14 MAI- 17 MAI 2024Procesarea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

20 MAI-27 MAI 2024 – Procesarea cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase. Admiterea sau respingerea cererilor.

28 MAI 2024 – Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție.

29 MAI 2024Afișarea candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

30 MAI 2024-Comunicarea procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,după prima etapă de înscriere.

31 MAI-07 IUNIE 2024 – Depunerea/transmiterea cererii de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicoi unitate de învățămât în etapa anterioară.

10-14 IUNIE 2024 – Validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiuni.

17-21 IUNIE 2024 – Procesarea cererilor de înscriere.

21 IUNIE 2024 – Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși.

Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.


Modele de cereri


Criterii de departajare- înscriere în clasa pregătitoare 2024-2025

X