Transferul elevilor/preșcolarilor

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN VEDEREA TRANSFERURILOR ELEVILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Cererile de transfer se depun în perioada: 01.08.2022-18.08.2023 la secretariatul unității pe bază de programare telefonică la numărul

0256 456622 sau 0787 529 065.

Acte necesare pentru transfer:

  1. Cerere tip-model propus de Școala Gimnazială nr. 6 Timișoara (Anexa 11)
  2. Certificat naștere elev
  3. Carte identitate elev, dacă este cazul
  4. Carte de identitate părinți/reprezentanți legali
  5. Adeverință de la unitatea de învățământ, care să certifice finalizarea anului de studiu și promovarea integrală, după caz, a disciplinelor de studiu
  6. Documente justificative pentru a dovedi îndeplinirea, după caz a criteriilor din Anexele 3 sau 4, în vederea departajării elevilor care solicită transferul, pe un număr limitat de locuri
  7. Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre părinți a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinților divorțați
  8. Fișa medicală a elevului(doar după aprobarea transferului)
  9. Cerificat CES și/sau handicap, dacă e cazul.

RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DEPUSE VOR FI PRELUATE DE CĂTRE PĂRINȚI, VINERI, 25.08.2022, ÎN INTERVALUL ORAR 12-14.

 

 .

           

X